Boeken

Tijdens exposities leggen wij, als u dat leuk vindt, onderstaande boeken met verhalen en gedichten neer, zodat bezoekers er eens in kunnen snuffelen.

 

Gedichten
Deze gedichten zijn van een trilling zo fijn,
dat zij u raken in uw werkelijke Zijn.
Ze zijn niet bedoeld voor de hoed op uw hoofd,
want daar regeert het denken in alles wat u gelooft.
Nee deze woorden vanuit de Zilveren Stroom,
maken contact met uw innerlijke schroom.
Zij gaan dwars door de rollen waarin u zich hult
en beroeren verlangens nog onvervuld…

inzien

 

De ezel en de klaproos
Het boek heeft als leidraad: 'Word als een kind dat nog tijd om te dromen vindt'
en wil via verhalen en gedichten een mens weer in contact brengen
met wie hij werkelijk is, met al zijn mogelijkheden, dromen en verlangens. 

Het zijn verhalen en gedichten die u even raken en zeggen:
‘Komaan menslief, het is tijd om te ontwaken!’
gedicht verder lezen

inzien

 

Gedicht bij het verhaal over de kruiwagen met oude ervaringen…

Het pasgeboren kind dat harten verovert
en zelfs op stugge gezichten een glimlachje tovert,
is niet een onbeschreven blad, zoals u misschien verwacht,
nee, het heeft een schat aan ervaring meegebracht.
Alleen het denken is leeg en daarom reageert het kind nog puur
vanuit zijn kabouter, vanuit de eigen natuur.
De deur naar de Wereld van de Wijsheid staat wagenwijd open
en het kind kan er ongehinderd naar binnen lopen.
Het gelooft de illusie van het aardse bestaan nog niet
en stelt zich geen vragen bij wat het met zijn innerlijke ogen ziet.
Maar in deze maatschappij, zo competitief en prestatie gericht,
verdwijnt de herinnering gaandeweg uit het zicht…

 

De boom

Op de aardse levensschool
Staat de boom voor het ‘stoffelijk bewustzijn symbool’.
Het is de kleur van de bril waardoor u kijkt,
die correspondeert met de trilling die uw bewustzijn heeft bereikt.
Het lichaam staat voor het huidige jasje dat u draagt
en in ieder leven wordt er opnieuw van u gevraagd
om in de boom van bewustzijn naar binnen te keren,
Zodat u steeds meer over uw ware Ik kunt leren…

***

 

Deze boeken zijn online te bestellen voor 10 euro per stuk + verzendkosten
of te koop via de boekentafel tijdens een samenkomst
Bestellen

Meer informatie over de oorsprong van deze boeken vindt u op
www.passage-school.nl

***